План роботи колективу коледжу 28.09.2020-03.10.2020 

    Розклад навчальних занять на 1 семестр 2020-2021 н.р.

 

 
                Впровадження дуальної освіти

               ДТЕК Київські електромережі

             РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2019-2020н.р.

                                     План роботи колективу коледжу

 

Зі 140 - річчям, КЕМК!

Державний вищий навчальний заклад

«Київський електромеханічний коледж» 

 фото

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

- заяву про вступ в паперовій формі (вступники на основі ПЗСО можуть подавати заяви тільки в електронному вигляді з подальшою подачею заяви в паперовому вигляді);

- копію сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури та математики (або фізики або історії України) 2017, 2018, 2019, 2020 року (оригінал предʼявляється);

- копію документу про освіту і копію додатка до нього (оригінал предʼявляється);

- приписне свідоцтво (військовий квиток);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х 4;   

- 2 конверти з марками по Україні;

- копію документа, що посвідчує особу (з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), або копію свідоцтва про народження (для вступників, яким виповнилось 14 років після 1 травня 2020 року) у 2 екз.(оригінал предʼявляється); 

 - копію довідки про наявність ідентифікаційного номера у 2 екз.; 

документи, що дають право на пільги;

- медичну довідку ф. 0-86-О;

- картку профілактичних щеплень ф. 0-63-О;

- флюорографію 2020 року;

- копію трудової книжки (для вступу на заочну форму навчання).

Документи вступник подає в картонній папці на зав`язках.

Якщо абітурієнт здає копії документів, то він обов’язково пред’являє приймальній комісії оригінали.

Прийом  документів  проводиться:

На денну форму навчання від вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) - з 30 червня до 13 липня 2020 року. 

На денну форму навчання від вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) та на заочну форму навчання, які подають сертифікат  ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 р.:

- з 13 серпня 2020 року до 01 вересня 2020 року для тих, які не складатимуть вступні випробування, вступ за сетрифіками ЗНО

- з 13 серпня до 22 серпня 2020 року для тих, що складатимуть вступні випробування, іспит українська мова та математика.

Особи, які закінчили професійно-технічні заклади освіти (здобули ОКР «Кваліфікований робітник»), можуть вступати на скорочений термін навчання на заочну (2 р. і 6 міс.) та денну (1 р. і 10 міс.) форми навчання на споріднену спеціальність (прийом документів з 30 червня до 18 серпня 2020 року, навчання на контракті, телефон  заочного відділення (044) 465-22-83. 

На денну форму навчання від вступників на основі повної загальної середньої освіти (11кл.) які подають сертифікат ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 р. для здобуття ОКР «Бакалавр» — з 13 серпня до 22 серпня 2020 року.

На заочну форму навчання від вступників на основі повної загальної середньої освіти (11кл.), які подають сертифікат ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 р. для здобуття ОКР «Бакалавр» — з 13 серпня до 28 серпня 2020 року.

Вступні екзамени та фахові вступні випробування:

Вступні випробування для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) на денну форму навчання проводяться з 13 до 18 липня 2020 року з математики (усно) та української мови (диктант). Також враховується середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

Абітурієнти, які проходили та успішно закінчили підготовчі курси Коледжу, мають право на отримання додаткових 25 балів при вступі до Коледжу.  

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) проводиться конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література — 1 предмет, а 2 на вибір — математика або фізика або історія України.

При відсутності сертифікатів ЗНО вступники на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)  можуть проходити вступні випробування у вигляді тестування з математики та української мови та літератури:

- на денну форму навчання з 23 до 29 серпня 2020 року; 

- на заочну форму навчання з 27 до 30 серпня 2020 року. Також враховується середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту. 

Фахові вступні випробування та вступний іспит з української мови для вступників на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводяться з  19 по 21 серпня 2020 року. 

Для вступників які закінчують сільську школу у 2020 році та зареєстровані в сільській місцевості діє сільський коефіцієнт (СК) — 1,05, який збільшить конкурсний бал на 5%. Для реалізації СК необхідно надати довідку форми 13 (Довідка про реєстрацію).                         

Зарахування до коледжу:

Вступники, які претендують на бюджетні місця для здобуття ОПС ФМБ (фаховий молодший бакалавр), зобов’язані подати оригінали документів у приймальну комісію коледжу:

на основі БЗСО (після 9 кл.) - до 12.00 години 27 липня 2020 року,

на основі ПЗСО (після 11 кл.) - до 12.00 години 07 вересня 2020 року.

Зарахування вступників на основі БЗСО (9 кл.) на місця, що фінансуються з місцевого бюджету, проводиться 29 липня 2020 року, на основі ПЗСО (11 кл.) ФМБ – 11 вересня 2020 року

Зарахування вступників на місця, що фінансуються юридичними або фізичними особами не пізніше  30 вересня 2020 року.

Студенти денної та заочної форми навчання забезпечуються гуртожитком за потребою. 

Рівень акредитації І.

Форма власності державна.

Ліцензія МОН України  АЕ № 270587 від 02.07.2013.

Директор Сподинська Лариса Леонідівна.

Адреса навчального закладу: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 35.

Телефон навчального закладу: (044) 249-85-97, 245-20-95.

Телефон приймальної комісії: (044) 249-85-32.

Сторінка в Інтернеті: www.kemk.kiev.ua

Електронна адреса: kemt_teh@ukr.net

                          Спеціальності Форма навчання Орієнтовна вартість навчання на контрактній основі за рік, грн. Вступні екзамени

Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології

за спеціалізаціями:

«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування»

«Обслуговування систем автоматизації та управління»

денна 10000

 

На основі повної загальної середньої освіти проводиться:

- конкурс сертифікатів з української мови та літератури, математики або фізики або історії України;

- вступні іспити з української мови та літератури й математики.

 

На основі базової загальної середньої освіти проводяться вступні випробування з української мови (диктант) та математики (усно).

 

Після ПТУ  проводиться  фаховий іспит та іспит з української мови.

Для вступників які мають ступінь вищої освіти проводиться фаховий вступний іспит.

заочна 7500 
 

Залізничний транспор (Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу)

за спеціалізаціями:

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену»

Залізничний транспор (Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті)

денна  10000
заочна  7500
 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

за спеціалізаціями:

«Електропостачання»
«Енергетичний менеджмент і енергозбереження»
«Експлуатація та ремонт електроустаткування електро- та автомобілів»
денна 10000 
заочна 7500 
 

Комп’ютерна інженерія

за спеціалізаціями:

«Обслуговування комп`ютерних систем та мереж» 

«Безпека іформаційно-комунікаційних систем»

денна

 

 

заочна

10000

 

 

7500

 

Телекомунікації та радіотехніка 

                  за спеціалізаціями:

«Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв» 

«Мобільний зв`язок»

«Системи сигналізації та відеоспостереження»

денна

 

 

 

заочна

 10000

 

 

 

7500

З метою підготовки до вступу в коледж діють підготовчі курси для вступників на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів). Зимові шестимісячні курси розпочинають свою роботу з січня (вартість 4500 грн.), заняття проводяться щосуботи. Літні одномісячні курси розпочинають роботу в червні, заняття відбуваються щодня крім суботи та неділі (вартість 4500 грн.).

Абітурієнти, які проходили та успішно закінчили підготовчі курси Коледжу, мають право на отримання додаткових 25 балів при вступі до Коледжу.

Викладацький склад коледжу має великий досвід педагогічної роботи, більшість має кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії» та педагогічні звання.

Матеріально-технічна та навчально-лабораторна бази є найсучаснішими в технічній галузі. Майже всі кабінети та лабораторії оснащено мультимедійними комплексами для візуалізації навчального матеріалу. В лабораторіях викорисовуються інтерактивні дошки та представлено найсучасніше лабораторне обладнання.

Виробнича практика студентів проводиться на підприємствах Укрзалізниці, в Київському метрополітені, на підприємствах зв’язку та інших підприємствах.

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. В коледжі працюють різноманітні гуртки та секції. В коледжі працює столова з гарячим харчуванням.

Випускникам видається диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка.


Підготовчі курси

У червні  розпочанають роботу  літні підготовчі курси до вступу в коледж. Заняття триватимуть 1 місяць, 5 днів на тиждень. Вартість навчання – 4500 грн за курси.

Абітурієнти, які проходили та успішно закінчили підготовчі курси Коледжу, мають право на отримання додаткових 25 балів при вступі до Коледжу.  


Питання, які нам часто задають: 

Питання: "Коли можна записатись на підготовчі курси до вступу в коледж?"

Відповідь: "Заяви приймаються  до 22 червня 2019 року."

Питання: "Які документи потрібні для запису на підготовчі курси?"

Відповідь: "Лише Ваша заява (або Ваших батьків)."

 

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 35,

тел. 249-85-94;

залізн. тел. 5-51-51, 5-22-83

(заочне відділення); 249-85-97.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


Вакансії

  Запрошуємо на роботу    - вихователів в студентський гуртожиток;  - прибиральниць;  - робітників з обслуговування:  - сантехніка,…

Турнір пам`яті

     1 лютого 2020 року у ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» пройшли змагання з волойболу — турнір пам`яті Майстра Спорту СРСР Святослава Валіцького.…

ВСТУП 2020

Правила прийому у 2020р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2020р.  Зміни до правил прийому бакалавра Перелік спеціальностей, для…

Стипендія 2020

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на І семестр 2020-2021 н.р.       

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ          Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система…

Всі новини...