141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

за спеціалізаціями:

«Електропостачання»

«Енергетичний менеджмент і енергозбереження» 

«Експлуатація та ремонт електроустаткування електро- таавтомобілів»

 

Концепція ЕЛ Переглянути

 

Випускники спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та елетромеханіка» є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах залізничного транспорту, у будь-яких галузях промисловості, будівництва, сервісу у галузі електропостачання. Сфера професійної діяльності випускника:

1. Експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки, пристроїв електропостачання магістральних залізниць; застосування методів й засобів підвищення надійності та довговічності системи електропостачання.

2. Реалізація на виробництві проектної та нормативно-технічної документації галузі електропостачання.

3. Випробування нових зразків приладів системи електропостачання.

4. Електропостачання електричного транспорту та засоби забезпечення оптимального функціонування транспортних систем.

Основні навчальні дисципліни: Електричні станції і підстанції, Електропостачання залізниць, Контактна мережа, Енергозбереження, Релейний захист, автоматика і телемеханіка, Економіка, організація і планування електропостачання, Промислова електроніка і мікропроцесорна техніка, Електричні мережі, Електричні машини, Техніка високих напруг, Організація експлуатації пристроїв електропостачання.

273 Залізничний транспорт

 «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозвязку на транспорті»

Концепція ЕЗ Переглянути

Випускники спеціальності 273 Залізничнийтранспорт «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті» є фахівцями для роботи на підприємствах залізничного транспорту, метрополітену та звʼязку (ВАТ “Укртелеком”, компанії мобільного зв’язку).

Випускники спеціальності можуть займати наступні посади:

  • Електромеханік зв’язку.
  • Електромеханік радіозв’язку.
  • Диспетчер зв’язку.
  • Технік зв’язку.
  • Технік обчислювального центру.
  • Електромонтери зв’язку 5-го та 6-го розрядів.

 Основні навчальні дисципліни: Теорія передачі електросигналів зв'язку, Мікропроцесорна техніка, Електроживлення пристроїв електрозв'язку, Радіотехнічні системи залізничного транспорту, Аналогові і цифрові системи передачі, Комп'ютерні мережі та системи, Вимірювання в техніці зв'язку, Автоматичний і вибірковий телефонний зв'язок.

 

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»

за спеціалізаціями:

«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування»

«Обслуговування систем управління та автоматики»

Концепція АСУ Переглянути

Сфера професійної діяльності випускника спеціальності 151 «Автоматика та комп`ютерно-інтегровані технології»

1. Монтаж, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв сигналізації, централізації та блокування; застосування методів і засобів підвищення надійності та довговічності пристроїв, що відповідають за безпеку руху.

2. Реалізація на виробництві проектної та нормативно-технічної документації для пристроїв СЦБ.

3. Випробування нових зразків пристроїв СЦБ.

4. Засоби забезпечення оптимального функціонування пристроїв СЦБ.

Основні навчальні дисципліни: Основи автомати і дискретні пристрої СЦБ, Монтаж,обслуговування та ремонт пристроїв СЦБ, Автоматизовані станційні системи управління рухом поїздів, Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів, Електропостачання систем СЦБ, Системи автоматизованого контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзду, Автоматизовані системи телеуправління та телесигналізації.

273 Залізничний транспорт

 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» 

за спеціалізаціями:

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

«Технічне обслуговування ремонт та експлуатація вагонів метрополітену» 

 Концепція ЕТ Переглянути

Випускники спеціальності 273 Залазничний транспорт «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» є фахівцями для роботи на підприємствах залізничного транспорту та метрополітену. Вони працюють помічниками машиніста (з набуттям відповідного стажу - машиністами) всіх типів локомотивів та моторвагонного рухомого складу, які експлуатуються на залізницях України; в ремонтних депо і на заводах.

Сфера професійної діяльності випускника спеціальності:

1. Експлуатація, технічне обслуговування і ремонт тягового рухомого складу; застосування методів і засобів підвищення надійності та довговічності рухомого складу.

2. Реалізація на виробництві проектної та нормативно-технічної документації для рухомого складу.

3. Випробування нових зразків рухомого складу.

4. Засоби забезпечення оптимального функціонування рухомого складу.

Основні навчальні дисципліни: Електричні машини, Електрорухомий склад залізниць, Тепловози та дизельпоїзди, Основи локомотивної тяги і управління локомотивом, Технологія ремонту тягового рухомого складу, Автоматичні гальма рухомого складу, Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту, Технічна експлуатація залізниць та безпека руху, Електропостачання залізниць.

 

123 Комп`ютерна інженерія 

за спеціалізаціями:

«Обслуговування комп`ютерних систем та мереж»

«Безпека інформаційних та комунікаційних систем»

Концепція КСМ Переглянути

 Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюватиметься у трьох основних напрямках:

- спеціальні розділи математики, що формують фундаментальні знання в галузі аналізу та синтезу складних систем;

- апаратна реалізація комп'ютерів та мереж - hardware;

- програмне (системне, інструментальне та прикладне) забезпечення комп'ютера - software.

Випускники коледжу за даною спеціальністю отримають диплом молодшого фахового бакалавра "Технік із системного адміністрування".

Випускники спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія є фахівцями для роботи в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж Ethernet, ATM, IP-MPLS, Frame Relay, як апаратних, так і програмних засобів і технологій. Вони працюють в сферах транспорту, освіти, бізнесу, промислового виробництва, наукових досліджень, медицини, розваг.

 У блоці спеціальних дисциплін студенти вивчають організацію ЕОМ і систем, протоколи та інтерфейси персонального комп'ютера - PCI, PCI-E, AGP, USB, CAN, SATA, IDE, SCSI; мови програмування високого рівня - С++, Visual BASIC, Java; технологію програмування, системне і прикладне програмне забезпечення, мікропроцесорні системи, обчислювальні системи високої продуктивності, спеціалізовані ЕОМ, системи штучного інтелекту, розподілені обчислювальні системи і технології, основи створення і моделювання обчислювальних систем, операційні системи - UNIX, FreeBSD, Linux, Solaris, Windows XP/7/8, 2003 Server та інші.

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

за спеціалізаціями:

«Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв»

«Мобільний зв`язок»

«Системи сигналізації та відеоспостереження»

Концепція РТС Переглянут

 Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюватиметься у трьох основних напрямках:

- Поглиблене вивчення фізичних процесів, що відбуваються при обробці та поширенні інформаційних сигналів;

- спеціальні розділи математики для формування завадостійких кодів та організації передачі даних, захищених від зовнішнього впливу та доступу;

- поглиблене вивчення компʼютерних програм, що використовуються в техніці передачі даних та формуванні представлення цих даних в мережі Інтернет.

 Випускники коледжу за даною спеціальністю отримають робітничу кваліфікацію за спеціальністю “Технік електрозвʼязку” та диплом молодшого спеціаліста - електромеханіка засобів радіо та телебачення.

Випускники спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» є електромеханіками засобів радіо та телебачення для роботи на підприємствах транспорту, звʼязку та інших галузей.

Основні сфери діяльності випускників спеціальності:

безпроводовий зв'язок; 

супутниковий електрозв'язок;

ремонт і монтаж устаткування звʼязку;

 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

компʼютерні програми, що використовуються в техніці передачі даних та формуванні представлення цих даних в мережі Інтернет;

 ремонт комп'ютерів, обладнання зв'язку і побутових виробів.

Основні навчальні дисципліни: Радіотехнічні системи та пристрої, Пристрої надвисоких частот та антени, Електродинаміка та поширення радіохвиль, Основи теорії передачі та обробки інформації, Робота на ПЕОМ, Мікропроцесорна  техніка, Електроживлення радіотехнічних систем, Сигнали та процеси у радiотехнiцi, Надійність та експлуатація радіоелектронної апаратури, Основи інформаційних технологій, Основи теорії інформації та кодування, Основи захисту інформації, Цифрові та комп'ютерні системи та мережі обміну інформацією.

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


Кар’єрні перспективи для молоді ДТЕК

Кар’єрні перспективи для молоді: ДТЕК Київські електромережі оголосив набір студентів на дуальне навчання у 2021-2022 учбовому році   У 2021-2022 навчальному…

ВСТУП 2021

Правила прийому у 2021р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2021р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Стипендія 2021

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол СК № 4 від 24.06.2021 Загальний…

Вакансії

  Запрошуємо на роботу    - вихователів в студентський гуртожиток;  - прибиральниць;  - робітників з обслуговування:  - сантехніка,…

Турнір пам`яті

     1 лютого 2020 року у ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» пройшли змагання з волойболу — турнір пам`яті Майстра Спорту СРСР Святослава Валіцького.…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2020-2021 н.р.   Розклад занять на ІІ семест 2020-2021 н.р. для студентів бакалаврату    

Всі новини...