Економіка та планування виробництва

Метою дисципліни «Економіка і планування виробництва» є формування у майбутніх фахівців необхідного їхній подальшій професійній діяльності рівня знань з питань прикладної економіки, організації та ефективності господарювання у первинній ланці народного господарства, сукупність теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою.

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам можливості опанувати комплекс базових знань з економіки і управління підприємством в сучасних умовах, а також допомоги їм набути практичні навики виконання завдань, що виникають під час функціонування підприємств, зокрема, розробляючи системи автоматизації виробничих та управлінських процесів на підприємстві.

Курс "Економіка та планування виробництва" включає в себе наступні розділи:

Розділ 1.  Підприємство в сучасній системі господарювання

1.1.Підприємство як суб’єкт господарювання

1.2.Правові основи функціонування підприємства

1.3.Класифікація і структура підприємств

Розділ 2. Ресурси підприємства

2.1.Основні фонди підприємства 

2.2.Відтворення основних фондів підприємства, його ефективність та використання

2.3.Нематеріальні ресурси і активи

2.4.Показники використання основних фондів

2.5.Оборотні кошти підприємства

2.6.Фінансово-економічні результати підприємства

2.7.Зміст і форми фінансової діяльності підприємства

2.8.Ефективність діяльності підприємства

2.9.Поняття персоналу, його класифікація

2.10.Продуктивності праці: поняття і види. Оплата праці на підприємстві

2.11.Мотивація трудової діяльності

2.12.Механізм управління підприємством

Розділ 3. Виробництво продукції. Планування діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства

3.1.Собівартість продукції. Класифікація витрат по калькуляційних статтях

3.2.Класифікація витрат підприємства за окремими ознаками

3.3.Ціни і ціноутворення на підприємстві

3.4.Виробництво продукції

3.5.Якість і конкурентоспроможність продукції

3.6.Стандартизація і сертифікація продукції

3.7.Організація виробництва на підприємстві

3.8.Виробничий процес підприємства

3.9.Планування діяльності підприємства

3.10.Класифікація методів планування на підприємстві

3.11.Інвестиційна діяльність підприємства

3.12.Інвестиційна діяльність підприємства. Управління інвестиціями

Література:

1. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

3. Основи економічних знань: Навч. посіб. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Вища шк., 2002. – 543 с.

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


ВСТУП 2020

Правила прийому 2019р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2020р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Стипендія 2020

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  Графік консультацій на І семестр 2019-2020 н.р. Завантаження викладачів на ІІ семестр 2019-2020…

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ          Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система…

Посади дуба

9 жовтня 2018 року студенти та адміністрація одного з найстаріших закладів освіти України Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний…

Інформація для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Державний вищий навчальний заклад  «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів…

Всі новини...