Українська мова

Метою вивчення української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є: 

новий підхід до навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання студента як компетентної  мовної особистості, яка відзначається високою мовленнєвою культурою; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм  та мовленнєвого етикету; вироблення вмінь за лексемами й граматичними формами пізнавати національне світосприймання, ментальність рідного народу, а й інший підхід до принципів реалізації її змісту.   

Завдання навчального предмета „Українська мова”:

• виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

• вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

• ознайомлення з мовною системою як основою  формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних;

• формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів,  прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

            Програма навчальної дисципліни

            Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових тем для усіх спеціальностей.

            І курс

Розділ 1. Вступ.

Розділ 2. Функціональна стилістика і культура мовлення.

Розділ 3. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики.

Розділ 4. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

Розділ 5. Словотворчі засоби стилістики. Правопис.

Розділ 6. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту.

Розділ 7. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики.

Розділ 8. Стилістика простих речень.

Розділ 9. Стилістика складних речень.

            ІІ курс

Розділ 10. Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення.

Розділ 11. Студентський проект удосконалення власного мовлення.

Розділ 12. Риторика.

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


ВСТУП 2020

Правила прийому 2019р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2020р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Стипендія 2020

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  Графік консультацій на І семестр 2019-2020 н.р. Завантаження викладачів на ІІ семестр 2019-2020…

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ          Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система…

Посади дуба

9 жовтня 2018 року студенти та адміністрація одного з найстаріших закладів освіти України Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний…

Інформація для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Державний вищий навчальний заклад  «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів…

Всі новини...