Українська мова

Метою вивчення української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є: 

новий підхід до навчально-виховної мети курсу української мови, що передбачає виховання студента як компетентної  мовної особистості, яка відзначається високою мовленнєвою культурою; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм  та мовленнєвого етикету; вироблення вмінь за лексемами й граматичними формами пізнавати національне світосприймання, ментальність рідного народу, а й інший підхід до принципів реалізації її змісту.   

Завдання навчального предмета „Українська мова”:

• виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

• вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

• ознайомлення з мовною системою як основою  формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних;

• формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів,  прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

            Програма навчальної дисципліни

            Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових тем для усіх спеціальностей.

            І курс

Розділ 1. Вступ.

Розділ 2. Функціональна стилістика і культура мовлення.

Розділ 3. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики.

Розділ 4. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

Розділ 5. Словотворчі засоби стилістики. Правопис.

Розділ 6. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту.

Розділ 7. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики.

Розділ 8. Стилістика простих речень.

Розділ 9. Стилістика складних речень.

            ІІ курс

Розділ 10. Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення.

Розділ 11. Студентський проект удосконалення власного мовлення.

Розділ 12. Риторика.

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в Україні
Останні новини


ВСТУП 2019

Правила прийому 2019р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2019р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2018-2019 н.р.  Графік консультацій на ІІ семестр 2018-2019 н.р. Завантаження викладачів на ІІ семестр 2018-2019н.р.  План…

Стипендія 2019

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ     Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм,…

Посади дуба

9 жовтня 2018 року студенти та адміністрація одного з найстаріших закладів освіти України Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний…

Інформація для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Державний вищий навчальний заклад  «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів…

Експертні висновки спеціальності 5.05090104 "Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв"

Експертні висновки спеціальності 5.05090104 "Експлуатація радіотехнічних     систем та пристроїв"                                      скачать

Всі новини...