Методичний кабінет  ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж"

фото

 Літвінчук Антоніна Володимірівна -

викладач - методист коледжу. 

З 2013-2014 навчального року за рішенням методичної ради була затверджена єдина методична проблема: «Забезпечення результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного застосування педагогічних технологій та підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників», що обумовлено сучасними потребами, завданнями і тенденціями освітнього простору.

Методичний кабінет коледжу веде активну роботу з реалізації поставленої методичної теми і продовжить її протягом трирічного терміну, дотримуючись всіх напрямів і виконання плану методичного кабінету. Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності викладачів коледжу є організована методична робота, яка координується методичним кабінетом .

Головна мета діяльності методичного кабінету коледжу – це підвищення якості освіти, оновлення її змісту на основі сучасних наукових знань, зростання ефективності роботи  кожного викладача в коледжі. Крім цього, - на підвищення рівня інноваційної діяльності педагогічних працівників і якості освітнього процесу в цілому, на широке використання інформаційних комп'ютерних ресурсів та інформатизації освіти, на реалізацію якісного формату комплексного методичного забезпечення усіх спеціальностей, а також на розробку, підготовку навчальних електронних посібників та методичних матеріалів .

Наша навчально-методична робота об'єднує зусилля усіх викладачів і спрямована створення єдиної педагогічної системи, націленої на формування у студентів гуманістичного світогляду, розвитку у них соціальної і професійної зрілості, становлення громадянської позиції та активної життєвої позиції. Особливу увагу ми звертаємо на забезпечення  умов для особистісно-орієнтованого навчання, реалізації творчих здібностей викладачів та студентів.

Інтернет та електронні носії інформації спростили і прискорили накопичення та передачу інформації, збільшили її потік  зробили її більш доступною. Все це призвело до необхідності створення нової системи управлінь інформаційними ресурсами в коледжі та у методичному кабінеті, зокрема.

Методичний кабінет займається :

- аналізом виконання методичної роботи коледжу;

- плануванням методичної роботи на поточний навчальний рік;

- розробкою основних напрямів роботи циклових комісій на навчальний рік і надання допомоги в їх здійсненні;

- наданням методичної допомоги викладачам ;

- організацією допомоги в підвищенні педагогічної кваліфікації ;

- узагальненням і поширенням педагогічного досвіду викладачів ;

- підготовкою супровідних документів з атестації педагогічних працівників ;

Зміст роботи методичного кабінету

Методичний кабінет організовує заходи з підвищення педагогічної та методичної кваліфікації педагогічних працівників. Ці заходи здійснюються в двох формах: колективної, яка передбачає участь у роботі методрад, педагогічних семінарах, засідань циклових комісій, школах викладачів з малим педагогічним стажем; індивідуальної, яка передбачає роботу з систематичного підвищення свого методичного та теоретичного рівнів, ділової кваліфікації, навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування, написання методичних розробок , відвідування занять викладачів.

Також з другого семестру навчального року впроваджено рейтингову оцінку діяльності роботи педагогічних працівників коледжу.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації
Освіта в УкраїніОстанні новини


ВСТУП 2020

Правила прийому 2019р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2020р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Стипендія 2020

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Нормативні документи коледжу

Звіт про перевірку відділення АСУ за 2019 н.р. Звіт про перевірку відділення ЕЛ за 2017 н.р. Положення про Методичну раду коледжу  План роботи…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  Графік консультацій на І семестр 2019-2020 н.р. Завантаження викладачів на ІІ семестр 2019-2020…

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ          Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система…

Посади дуба

9 жовтня 2018 року студенти та адміністрація одного з найстаріших закладів освіти України Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний…

Інформація для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Державний вищий навчальний заклад  «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів…

Всі новини...