Методичний кабінет  ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж"

фото

 Літвінчук Антоніна Володимірівна -

викладач - методист коледжу. 

З 2013-2014 навчального року за рішенням методичної ради була затверджена єдина методична проблема: «Забезпечення результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного застосування педагогічних технологій та підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників», що обумовлено сучасними потребами, завданнями і тенденціями освітнього простору.

Методичний кабінет коледжу веде активну роботу з реалізації поставленої методичної теми і продовжить її протягом трирічного терміну, дотримуючись всіх напрямів і виконання плану методичного кабінету. Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності викладачів коледжу є організована методична робота, яка координується методичним кабінетом .

Головна мета діяльності методичного кабінету коледжу – це підвищення якості освіти, оновлення її змісту на основі сучасних наукових знань, зростання ефективності роботи  кожного викладача в коледжі. Крім цього, - на підвищення рівня інноваційної діяльності педагогічних працівників і якості освітнього процесу в цілому, на широке використання інформаційних комп'ютерних ресурсів та інформатизації освіти, на реалізацію якісного формату комплексного методичного забезпечення усіх спеціальностей, а також на розробку, підготовку навчальних електронних посібників та методичних матеріалів .

Наша навчально-методична робота об'єднує зусилля усіх викладачів і спрямована створення єдиної педагогічної системи, націленої на формування у студентів гуманістичного світогляду, розвитку у них соціальної і професійної зрілості, становлення громадянської позиції та активної життєвої позиції. Особливу увагу ми звертаємо на забезпечення  умов для особистісно-орієнтованого навчання, реалізації творчих здібностей викладачів та студентів.

Інтернет та електронні носії інформації спростили і прискорили накопичення та передачу інформації, збільшили її потік  зробили її більш доступною. Все це призвело до необхідності створення нової системи управлінь інформаційними ресурсами в коледжі та у методичному кабінеті, зокрема.

Методичний кабінет займається :

- аналізом виконання методичної роботи коледжу;

- плануванням методичної роботи на поточний навчальний рік;

- розробкою основних напрямів роботи циклових комісій на навчальний рік і надання допомоги в їх здійсненні;

- наданням методичної допомоги викладачам ;

- організацією допомоги в підвищенні педагогічної кваліфікації ;

- узагальненням і поширенням педагогічного досвіду викладачів ;

- підготовкою супровідних документів з атестації педагогічних працівників ;

Зміст роботи методичного кабінету

Методичний кабінет організовує заходи з підвищення педагогічної та методичної кваліфікації педагогічних працівників. Ці заходи здійснюються в двох формах: колективної, яка передбачає участь у роботі методрад, педагогічних семінарах, засідань циклових комісій, школах викладачів з малим педагогічним стажем; індивідуальної, яка передбачає роботу з систематичного підвищення свого методичного та теоретичного рівнів, ділової кваліфікації, навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування, написання методичних розробок , відвідування занять викладачів.

Також з другого семестру навчального року впроваджено рейтингову оцінку діяльності роботи педагогічних працівників коледжу.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Офіційний сайт Урядового контактного центру

Офіційний сайт Солом'янської районної в місті Києві адміністрації








Освіта в Україні




Останні новини


ВСТУП 2019

Правила прийому 2019р. Правила прийому для здобуття ступеню бакалавра у 2019р.  Перелік спеціальностей, для прийому на навчання осіб, які здобули…

Конференція

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів»  Програма…

Інформація для студентів та викладачів

  Розклад занять на ІІ семестр 2018-2019 н.р.  Графік консультацій на ІІ семестр 2018-2019 н.р. Завантаження викладачів на ІІ семестр 2018-2019н.р.  План…

Стипендія 2019

Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Київський електромеханічний коледж" Протокол стипендіальної комісії…

Профорієнтаційна робота

                                    ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ     Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм,…

Посади дуба

9 жовтня 2018 року студенти та адміністрація одного з найстаріших закладів освіти України Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний…

Інформація для випускників професійно-технічних навчальних закладів

Державний вищий навчальний заклад  «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів…

Експертні висновки спеціальності 5.05090104 "Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв"

Експертні висновки спеціальності 5.05090104 "Експлуатація радіотехнічних     систем та пристроїв"                                      скачать

Всі новини...